Sase posturi libere pentru muncitori necalificati

„Serviciul Salubrizare al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, str. Plopilor, nr.22,

„Municipiul Lugoj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – doua (2) posturi, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Directia administratie publica locala – Biroul juridic.

„Municipiul Lugoj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Biroului investitii, Directia tehnica, dupa cum urmeaza:

Pana în data de 11 iulie, cei care întrunesc conditiile si criteriile prevazute de legislatia în vigoare se pot înscrie pentru concursul de admitere.

O noua runda de incadrari directe in Politia Romana

290 de posturi în Politia Romana au fost scoase la concurs prin încadrare directa.