INCHIRIERE HALE LUGOJ
DPH PARQUET - ANGAJARI

In atentia absolventilor de învatamant, promotia 2022

10 Mai 2022
Lugoj Info.ro -In atentia absolventilor de învatamant, promotia 2022

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza absolventii de învatamant din promotia 2022 ca sunt asteptati sa se înregistreze în evidentele institutiei pentru a beneficia de serviciile prevazute de lege cu scopul integrarii pe piata muncii.

Absolventii institutiilor de învatamant care se înregistreaza ca persoane aflate în cautarea unui loc de munca în evidentele agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, în raza carora îsi au domiciliul, beneficiaza de servicii gratuite de informare si consiliere profesionala, mediere a muncii, servicii de formare profesionala, precum si de masuri de stimulare a ocuparii (prime).

Actele necesare pentru înregistrarea absolventilor ca persoane aflate în cautarea unui loc de munca, în evidentele agentiilor teritoriale, sunt:

– actul de identitate;

– diploma de absolvire sau adeverinta din care sa rezulte data absolvirii;

– Curriculum Vitae;

– declaratie pe proprie raspundere - privind starea de sanatate;

– acord de utilizare a datelor cu caracter personal.

Prin absolvent al unei institutii de învatamant se întelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, în conditiile legii, în una dintre institutiile de învatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în conditiile legii.

Precizam ca înregistrarea ca persoana aflata în cautarea unui loc de munca în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapa prealabila si obligatorie în vederea obtinerii indemnizatiei de somaj care se acorda în cazul în care nu a reusit sa se încadreze în munca potrivit pregatirii profesionale în termenul mentionat.

În cazul absolventilor de liceu, indiferent daca au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculeaza din ziua urmatoare datei absolvirii studiilor, stabilita prin reglementarile normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situatia scolara încheiata la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculeaza de la data promovarii examenului de corigenta, data înscrisa în adeverinta eliberata de institutia de învatamant.

Alte informatii privind acordarea indemnizatiei de somaj pentru absolventii de învatamant sunt afisate pe site-ul institutiei www.anofm.ro, sectiunea Persoane fizice/Indemnizatii de somaj si venituri de completare.