GYM PELE

Se inchid centrele de plasament

12 Iunie 2019
Lugoj Info.ro -Se inchid centrele de plasament

Guvernul interzice institutionalizarea copiilor în centrele de tip vechi, de la 1 ianuarie 2020.

service-lugoj

Anuntul a fost facut dupa ce Guvernul a aprobat modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, principalele schimbari vizand finalizarea dezinstitutionalizarii copiilor pana la sfarsitul anului 2020, asa cum si-a asumat Romania, încurajarea plasamentului la familie sau rude, prin acordarea unui indemnizatii de sprijin de 400 de lei si interzicerea institutionalizarii copiilor în centre de plasament. Actul normativ adoptat de Guvern introduce obligatia autoritatilor de la nivel local, dar si a furnizorilor privati de servicii sociale, de a închide centrele de plasament de tip vechi sau de a reorganiza serviciile de tip rezidential, pana la data de 31.12.2020. Dupa data de 01 ianuarie 2021, functionarea centrelor de plasament este interzisa, iar nerespectarea acestei prevederi va fi considerata contraventie si se pedepseste cu amenda cuprinsa între 3.000 lei si 10.000 lei. În acelasi timp, avand în vedere numeroasele recomandari formulate de-a lungul timpului cu privire la eliminarea exceptiilor privind institutionalizarea copiilor cu handicapuri grave, cu dependenta de îngrijiri în servicii de tip rezidential specializate, actul normativ elimina exceptia de institutionalizare a copilului cu dizabilitati cu varsta sub 3 ani. Documentul introduce exceptia de institutionalizare pentru copilul cu varsta între 3 ani si 7 ani neîmpliniti, daca acesta prezinta atat deficienta/afectare functionala complete, cat si limitari de activitate si restrictii de participare complete, confirmate de serviciul de evaluare complexa din cadrul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului si pentru care nu poate fi asigurat accesul la servicii de abilitare-reabilitare în alte tipuri de servicii, începand cu 01 ianuarie 2021. Prin modificarile aduse Legii 272/2004 sunt stimulate si persoanele care doresc sa se implice în cresterea si îngrijirea unui copil separat de familie, prin introducerea unei indemnizatii de sprijin lunara, în cuantum de 400 lei. Decizia a fost luata dupa ce s-a constatat în timp ca plasamentul la familie, persoana, ruda este mai eficient pe termen mediu si lung pentru copiii separati de familie, dar si mai rentabil din punct de vedere al costurilor. În ceea ce priveste situatia copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca în strainatate, s-a stabilit ca pe langa rudele pana la gradul IV, care pot fi desemnate sa asigure cresterea si îngrijirea acestor copii, sa fie introduse si persoanele care fac parte din reteaua sociala a acestuia si fata de care a dezvoltat relatii de atasament sau cu care s-a bucurat de viata de familie. Documentul aprobat de Guvern introduce si prevederi clarificatoare privind desemnarea persoanei în grija careia ramane copilul pe durata absentei parintilor, astfel încat sa se evite situatiile în care, printr-o interpretare restrictiva, aceasta desemnare se face doar pentru un an, fara a mai fi realizata prelungirea succesiva a acesteia. În acest fel se evita lipsirea copilului de o persoana care sa suplineasca rolul ce ar fi trebuit îndeplinit de parinti. Actul normativ adoptat de Guvern are în vedere si cresterea calitatii vietii tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie speciala, fiind introdusa obligatia directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului (DGASPC) sa le acorde sprijin în cautarea unui loc de munca si a unui loc de cazare în ultimele sase luni de sedere în sistem, iar serviciului public de asistenta speciala, sa îi monitorizeze timp de doi ani. Tot pentru a veni în sprijinul tinerilor care parasesc sistemul de protectie speciala, s-a stabilit cresterea indemnizatiei acordate acestora la iesirea din sistem, de la valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara la valoarea a trei salarii minime brute. Modificarile aduse Legii 272/2004 asigura si o delimitare mai clara a notiunii de familie extinsa, pentru a facilita desfasurarea procedurilor menite sa identifice cea mai buna masura de protectie speciala pentru copil, dar si a indicarii exprese a persoanelor care pot fi avute în vedere. Astfel, actul normativ stabileste ca membrii familiei extinse sau ai celei substitutive pot fi doar acele persoane cu care copilul sau familia acestuia au mentinut relatii personale si contacte directe. De asemenea, tinand cont de principiul ascultarii opiniei copilului si luarii în considerare a acesteia,