GYM PELE

Se apropie termenul-limita pentru PFA si II care trebuie sa îsi modifice obiectul de activitate

07 Ianuarie 2019
Lugoj Info.ro -Se apropie termenul-limita pentru PFA si II care trebuie sa îsi modifice obiectul de activitate

Miercuri, 16 ianuarie, este ultima zi în care persoanele fizice autorizate (PFA) si întreprinderile individuale (II) pot solicita Oficiului National al Registrului Comertului înregistrarea mentiunilor referitoare la obiectul de activitate, ca urmare a intrarii în vigoare a Legii nr. 182/2016.

service-lugoj

Potrivit acestui act normativ, un PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult cinci clase de activitati prevazute de codul CAEN, în timp ce o întreprindere individuala poate avea în obiectul de activitate cel mult zece clase de activitati prevazute de codul CAEN. De asemenea, un PFA poate desfasura activitatile pentru care este autorizata, singura sau împreuna cu cel mult trei persoane angajate cu contracte individuale de munca, iar o întreprindere individuala poate avea cel mult opt salariati, în aceleasi conditii legale. Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, a intrat în vigoare pe 17 ianuarie 2017, cu un termen de doi ani pentru modificarea mentiunilor la ONRC. În realizarea obligatiilor prevazute de lege, persoana fizica autorizata sau întreprinderea individuala poate opta pentru modificarea formei de organizare, în conditiile legii. Modificarea mentiunilor referitoare la obiectul de activitate si emiterea noilor certificate de înregistrare se realizeaza, în baza cererii adresate oficiului registrului comertului competent, cu titlu gratuit. În termen de 60 de zile de la împlinirea celor doi ani, respectiv începand cu data de 19 martie 2019, Oficiul Registrului Comertului radiaza, din oficiu, persoanele fizice autorizate si întreprinderile individuale al caror numar de activitati incluse în obiectul de activitate este mai mare decat cel impus de legislatia în vigoare.

Lista persoanelor fizice autorizate si a întreprinderilor individuale care nu si-au îndeplinit obligatia de modificare a obiectului de activitate este publicata pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului -
https://www.onrc.ro/index.php/ro/legea-182-2016