Guvernul a stabilit cresterea salariului minim brut diferentiat la 2.080 lei, respectiv 2.350 de lei, de la 1 ianuarie 2019

07 Decembrie 2018
Lugoj Info.ro -Guvernul a stabilit cresterea salariului minim brut diferentiat la 2.080 lei, respectiv 2.350 de lei, de la 1 ianuarie 2019

Guvernul a aprobat vineri Hotararea prin care salariul minim brut creste la 2.080 de lei, iar pentru angajatii pe functii pentru care sunt necesare studii superioare si care au cel putin un an vechime, salariul minim brut creste la 2.350 de lei.

În 9 noiembrie, Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta prin care a fost modificat Codul Muncii - Legea nr. 53/2003 si a creat cadrul legal pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata diferentiat, prin raportare la criteriile referitoare la nivelul studiilor si al vechimii în munca.

Majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata de la 1.900 lei la 2.080 lei reprezinta o crestere de 9,47%, iar pentru personalul încadrat pe functii cu nivel de studii superior si  o vechime în munca de cel putin un an, majorarea de la 1.900 lei la 2.350 lei reprezinta o crestere de 23,68%.

Pentru un program complet de lucru 167,333 ore, în medie, pe luna, în anul 2019 valoarea medie orara a salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata reprezinta 12,43 lei/ora pentru cuantumul de 2.080 lei lunar, fata de 11,40 lei/ora pentru cuantumul de 1.900 lei lunar.

Pentru un program complet de lucru 167,333 ore, în medie, pe luna, în anul 2019 valoarea medie orara a salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata reprezinta 14,044 lei/ora pentru cuantumul de 2.350 lei lunar, în cazul personalului încadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu o vechime în munca de cel putin un an, fata de 11,40 lei/ora pentru cuantumul de 1.900 lei lunar.

Ponderea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata de 2.080 lei în castigul salarial mediu brut de 4.657 lei, prognozat pentru anul 2019 de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, este de 44,66 %.

Documentul prevede, de asemenea, ca toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata se determina utilizand nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata de 2.080 lei.