INCHIRIERE HALE LUGOJ

Cutremur in Primaria Lugoj. Cum arata noua organigrama

22 Iunie 2022
Lugoj Info.ro -Cutremur in Primaria Lugoj

La aproape doi ani de zile de la preluarea mandatului, primarul Claudiu Buciu ii trimite in sfarsit acasa pe cei care incasau luna de luna salariu si faceau figuratie prin administratia locala.

Noua organigrama a institutiei va fi discutata saptamana viitoare. Cele mai importante modificari sunt urmatoarele:

 1. Directia Administratie Publica Locala se reorganizeaza transformandu-se în doua servicii individuale, dupa cum urmeaza:
 2. postul de Director Executiv se desfiinteaza;
 3. Biroul Agricol - Cadastru se reorganizeaza, activitatea acestuia fiind preluata de alte 2 structuri (Compartimentul Agricol - Fond Funciar, partial si Biroul GIS Cadastru - Patrimoniu, partial);
 4. Compartimentul Informatica se desfiinteaza, atributiile acestuia fiind preluate de mai multe structuri astfel: Serviciul Relatii Publice si acte administrative, Directia de Taxe si Impozite, Directia de Comunicare, Cultura si Evenimente prin compartimentul Administrativ - Operational, Serviciul Politia Locala
 5. Compartimentul Administrativ Gospodaresc se redenumeste în Compartimentul Administrativ Operational (12 posturi) si va functiona în structura Directiei Comunicare, Cultura si Evenimente, structura nou înfiintata, preluand si noi atributii;
 6. Se înfiinteaza Serviciul Juridic-Contencios (12 posturi) si se creeaza functia publica de conducere de Sef Serviciu;
 7. În cadrul Serviciului Juridic-Contencios Compartimentul Asociatii de Proprietari (2 posturi). 7. În structura Serviciului Juridic-Contencios vor mai functiona Biroul Juridic (existent / 6 posturi), precum si Compartimentul Agricol - Fond Funciar (3 posturi), care va prelua o parte din atributiile Biroului Agricol - Cadastru;
 8. Serviciul Relatii cu Consiliul Local se reorganizeaza si îsi modifica denumirea în Serviciul Relatii Publice si Acte Administrative (15 posturi), urmand sa aiba în structura sa. Biroul Relatii cu Publicul (existent/6 posturi), Compartimentul Implementare Digitalizare - nou creat (1 post), Compartimentul Acte Administrative (existent / 4 posturi), Compartimentul Arhiva creat (2 posturi); Compartimentul Managementul Calitatii - nou creat (1 post), 9. Biroul Resurse Umane (6 posturi) va fi în subordinea directa a Secretarului General, urmand sa contina doua compartimente, respectiv Compartimentul Evidenta Resurse Umane (3 posturi) si Compartimentul Perfectionare Profesionala (2 posturi);

 

 1. Directia Tehnica se desfiinteaza atributiile actuale fiind preluate de alte structuri interne în scopul eficientizarii activitatii, astfel cum este descris la fiecare structura în parte:
 2. Biroul Investitii se reorganizeaza în Serviciul Investitii (10 posturi), direct în subordinea primarului, si se creeaza functia publica de conducere Sef serviciu, urmand sa contina 2 compartimente: Compartimentul Investitii (7 posturi) si Compartimentul Plati – nou creat (2 posturi). Functia publica de sef birou se desfiinteaza.
 3. Biroul tehnic, avize, control urban se desfiinteaza, urmand ca activitatea acestuia sa fie preluata de mai multe compartimente din cadrul Directiei de Urbanism - Patrimoniu.
 4. Compartiment Mediu se reorganizeaza în cadrul Directiei Urbanism Patrimoniu preluand si noi activitati, astfel: Compartiment Mediu, Eficienta Energetica si DTE (Documentatii tehnico-economice) - 4 posturi
 5. Compartimentul Licitatii si Achizitii Publice se redenumeste si reorganizeaza în Compartimentul Achizitii Publice (4 posturi) si va fi în subordinea directa a primarului.

 

 1. Se reorganizeaza Biroul Management, Proiecte, Programe în Serviciul Finantari (15 posturi) si se creeaza functia publica de conducere Sef serviciu în subordinea directa a primarului (functia publica de sef birou se desfiinteaza) si va include:
 2. Biroul Elaborare Proiecte (6 posturi) care va prelua partial activitatea din Birou Finantari si Implementare Proiecte si din Birou Management, Proiecte, Programe;
 3. Compartimentul Management Proiecte (5 posturi) - care va prelua partial activitatea din Birou Finantari si Implementare Proiecte si din Birou Management, Proiecte, Programe;
 4. Compartimentul Monitorizare si Raportare - nou creat (2 persoane);
 5. Compartimentul Strategii de Dezvoltare (1 post) - nou creat;
 6. Se desfiinteaza Centrul National de Informare si promovare turistica, activitatea acestuia fiind preluata de alte structuri din cadrul Directiei Comunicare, Cultura si evenimente D. Compartimentele Audit si Control Intern se vor reorganiza într-un singur compartiment ce va fi denumit Compartimentul Audit si Control Intern (3 posturi) în subordinea directa a Primarului.

 

 1. Compartimentul Relatii cu Institutiile de Învatamant, Cultura, Culte, Sanatate redenumeste si reorganizeaza în se Compartimentul Relatii cu Institutiile de Învatamant, Culte, Cultura, Sanatate si Sport (4 posturi) si va face parte din Directia Comunicare, Cultura si Evenimente, Biroul Comunicare si marketing public;

 

 1. Directia Venituri se redenumeste si reorganizeaza în Directia Taxe si Impozite (33 posturi) si va avea urmatoarea structura: Biroul Constatare si Impunere (19 posturi) care va fi compus din: Compartimentul Persoane Fizice (10 posturi) si Compartimentul Persoane Juridice (8 posturi); Compartimentul Registratura Casierie - Baze de Date (ce va prelua si atributiile compartimentului Încasari Caserie) - nou creat (6 posturi); Biroul Executare Silita (existent / 7 posturi);
 2. Biroul Autorizare activitati comerciale se reorganizeaza în Serviciul Comercial si Evenimente (24 posturi), avand în structura sa Compartimentul Autorizari activitati comerciale (5 posturi), Compartimentul Administrativ - Operational reorganizat (12 posturi), Biroul managementul evenimentelor - nou creat (6 posturi) si va functiona în cadrul Directiei Comunicare, Cultura si Evenimente.
 3. Compartimentul Autorizare Servicii Transport local (2 posturi) va functiona în cadrul Biroului de administrare a domeniului public si privat aflat in subordinea directa a primarului.

 

 1. Directia Buget Cheltuieli se redenumeste în Directia Management Economic (19 posturi) si va avea urmatoarea structura:
 2. Serviciul Financiar - Contabil (10 posturi) care va fi compus din: Compartimentul Situatii Financiare (5 posturi) reorganizare si redenumire a Biroului Financiar Contabil, Compartimentul Evidenta Patrimoniu (2 posturi) si Compartimentul Salarizare (2 posturi);
 3. Biroul Buget - Executie bugetara (existent / 6 posturi); 3. Compartimentul CFP (existent / 2 posturi);
 4. Directia Politia Locala se reorganizeaza în Serviciul Politia Locala (73 posturi).
 5. Se reorganizeaza Biroul Ordine Publica si Paza obiective astfel: Compartimentul Paza obiective devine Biroul Paza obiective (29 posturi), Compartimentul ordine si liniste. publica, Compartimentul Interventii Rapide si Compartimentul Siguranta rutiera se comaseaza în Biroul Ordine, Liniste Publica si Siguranta Rutiera (28 posturi).
 6. Compartimentele Protectie Mediu si Inspectie Comerciala se reorganizeaza în Compartimentul Juridic si de Control (7 posturi)
 7. Compartimentul Dispecerat se reorganizeaza în Compartimentul Dispecerat - Registratura - Gestiune (8 posturi);

 

 1. Directia de Urbanism - Patrimoniu (27 posturi) va avea urmatoarea structura:
 2. Biroul de Certificari si Autorizatii - nou creat (6 posturi) ce va prelua partial din atributiile Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Biroului Tehnic, Avize, Control Urban
 3. Biroul Urbanism si Disciplina în constructii - nou creat (7 posturi) ce contine Compartimentul documente de urbanism si amenajarea teritoriului (4 posturi) si Compartimentul Disciplina în Constructii (2 posturi), atributii preluate partial prin reorganizarea Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului
 4. Biroul GIS, Cadastru, Patrimoniu- nou creat (9 posturi), compus din Compartimentul GIS, cadastru, date urbane (3 posturi) ce va prelua partial atributiile Biroului agricol cadastru si prin Compartimentul Gestionare Patrimoniu (5 posturi) ce va prelua partial atributii din Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si din Biroul Tehnic, Avize, Control Urban
 5. Serviciul de Administrare si Întretinere a domeniului public se reorganizeaza în Biroul de Administrare a Domeniului Public si Privat (10 posturi), direct în subordinea primarului si va avea în componenta Compartiment Management servicii comunitare - nou creat (5 posturi), Compartiment Administrare parcari - nou creat (2 posturi) si Compartiment autorizare servicii transport local (existent / 2 posturi)
 6. Atributiile Compartimentului Patrimoniu Inventar vor fi preluate de catre Compartimentul Management servicii comunitare.
 7. Formatie de lucru se desfiinteaza.
 8. Atributiile Compartimentului Întretinere domeniu public vor fi preluate partial de Compartimentul management servicii comunitare si partial de catre Compartimentul administrativ - operational

 

 1. Se înfiinteaza Directia Comunicare, Cultura si Evenimente (47 posturi) si se creeaza functia publica de conducere Director Executiv. Directia va avea urmatoarea structura:
 2. Serviciul Comercial si Evenimente (24 posturi), reorganizare a Biroului Autorizare activitati comerciale, Se desfiinteaza functia publica de conducere sef birou si se creeaza functia publica de conducere Sef serviciu si are în componenta Compartimentul Autorizare activitati comerciale (existent / 5 posturi), Compartimentul Administrativ - Operational (reorganizat / 12 posturi) Biroul Managementul Evenimentelor nou creat (6 posturi)
 1. Biroul Comunicare si Marketing Public - nou creat (9) posturi) care va contine: Compartimentul Relatii cu institutiile de învatamant, culte, cultura, sanatate si sport (existent / 4 posturi); Compartimentul Relatia cu ONG urile si Partenerii Sociali - nou creat (1 post). Compartimentul Protocol, Marketing si relatia cu lugojenii de pretutindeni - nou creat (4 posturi);
 2. Biroul Cultural Artistic (13 posturi) - nou creat: - Compartimentul Suport Formatii Amatori (5 posturi); Compartimentul Educatie Permanenta (4 posturi); Compartimentul Cinema (3 posturi);