INCHIRIERE HALE LUGOJ
DPH PARQUET - ANGAJARI

Prioritățile Lugojului, după îndepărtarea PSD de la conducerea Lugojului (partea a II-a)

20 August 2020
Lugoj Info.ro -Prioritățile Lugojului, după îndepărtarea PSD de la conducerea Lugojului

Astăzi vom continua cu alte domenii în care trebuie intervenit cu prioritate.

Viziunea echipei PNL cu privire la modul cum trebuie să se dezvolte Lugojul o veți regăsi, integral, în programul nostru electoral care va fi lansat la începutul campaniei electorale.

1. Curățenia va fi, în mod absolut necesar, una dintre principalele noastre priorități. Orașul pare părăsit, este ne­îngrijit, iar intervențiile ad­mi­nis­trației locale în acest domeniu sunt haotice și fără efect. După falimentarea Salprestului de către actuala administrație, colectarea deșeurilor de la populație a revenit în sarcina Retim. Opțiunea noastră pe termen mediu este să preluăm acest serviciu de la Retim (la expirarea contractului) și să gestionăm colectarea deșeurilor în regie proprie, printr-un serviciu specializat al Primăriei. Tot în acest scop, vom face demersuri pentru înființarea unui deponeu propriu, având în vedere problemele de mediu apărute la deponeul de la Ghizela și posibilitatea ca acesta să fie închis. De asemenea, ne vom pregăti din timp, dotând Primăria cu utilajele necesare colectării. Având în vedere aspectul total inestetic al tomberoa­ne­lor, mai ales din cartierele de blocuri, precum și lipsa posibilității de a verifica modul selectiv de colectare, vom construi spații închise în care vor fi amplasate tomberoanele (cele existente, sau altele mai mari), spații în care vor avea acces doar locatarii din scările arondate.

Cu privire la curățenia din oraș, considerăm că doar prin dotarea tehnică corespunzătoare putem face față necesităților actuale. Ne sunt necesare utilaje multifuncționale de curățenie stradală, dar și pentru spălarea străzilor. Toate operațiunile trebuie să se desfășoare cu o anumită regularitate, dar și de fiecare dată când e nevoie, în funcție de necesitate. Pe de altă parte, vom majora semnificativ amenzile ce se vor aplica persoanelor care nu înțeleg că Lugojul este al tuturor și că trebuie să arate impecabil. Vom extinde atribuțiile de control în acest scop, astfel încât nicio persoană care aruncă gunoi în loc nepermis, să nu fie sancționată. Orice gunoi aruncat pe jos, în afară de aspectul pe care-l dă orașului, înseamnă costuri pentru fiecare dintre noi. Acel gunoi trebuie ridicat de cineva și transportat acolo unde-i este locul, iar pentru asta este nevoie de oameni, utilaje și de bani, pe care, în loc să-i folosim util, îi folosim să înlăturăm lipsa de civilizație.

Vom aloca resurse financiare pentru construirea unui deponeu pentru diverse deșeuri, cum ar fi: mobilier, aparate electrocasnice, resturi vegetale, resturi din operațiuni de demolare, plastic, sticlă, anvelope și orice alte deșeuri care nu pot fi aruncate la tomberoanele aflate la domiciliu. Pentru deservirea locuitorilor vom achiziționa două autoutilitare pentru transportul deșeurilor voluminoase sau care se regăsesc în cantități mari. Transportul se va face la cerere, pe bază de comandă și contra cost. În acest mod vom evita crearea de deponee ilegale la marginea orașului.

2. Spațiile verzi din oraș, cu mici excepții, au același aspect neîngrijit, preocuparea administrației actuale fiind orientată preponderent spre aspecte care doar ”iau ochii”, dar care sunt costisitoare și nu asigură nevoile reale ale comunității. Din păcate, nici în prezent nu există un cadastru complet al spațiilor verzi, acesta fiind un instrument esențial pentru a le gestiona. Echipa PNL consideră necesară existența unor spații verzi cu aspect plăcut, periodic întreținute, dar care nu necesită alocarea unor resurse financiare mari. În prezent, nu ne permitem alocarea de resurse semnificative. Astfel, vom renunța la miile de panseluțe și vom investi doar în înființarea și întreținerea zonelor verzi simple, amenajate doar cu gazon. În parcuri vom introduce sisteme de irigare și vom elimina pe cât posibil aleile inutile construite din materiale neprietenoase cu mediul (beton și asfalt) urmând a le înlocui cu pavaje din piatră naturală. Vom amenaja toate spațiile verzi dintre blocuri și le vom preda asociațiilor de proprietari. Întreținerea ulterioară a acestora va putea fi făcută cu serviciul public specializat, aflat în gestiunea Primăriei, la cererea asociațiilor de proprietari. Pentru că ne dorim ca fiecare stradă din oraș să beneficieze de un aer cât mai curat, ne propunem să plantăm arbori pe toate străzile, pe măsură ce va fi posibil (după rezolvarea problemelor de infrastructură). În acest scop vom înființa o pepinieră proprie, cel mai probabil în Câmpia Aviației, zonă pe care dorim, în timp, să o transfor­măm într-un parc urban de mari dimensiuni. Vom planta arbori pe baza studiilor de specialitate cu privire la adaptabilitatea speciilor. Dorim înființarea de zone verzi cu grădini urbane, în suprafață de 300 mp, care vor fi atribuite lugojenilor doritori să practice grădinăritul. Estimăm că în următorii patru ani vom putea înființa 250-300 de astfel de grădini. Acestea vor avea acces la o resursă de apă (foraj sau rețea) și la energie electrică.

3. Copiii și tinerii noștri trebuie să aibă acces la o infrastructură extinsă și modernă destinată practicării sportului. În prezent, această infrastructură este practic inexistentă, doritorii fiind obligați să suporte costuri ridicate pentru a avea acces la infrastructura privată creată în oraș. În privința Cubului Sportiv Municipal, vom susține în continuare, secțiile care fac performanță la nivel național și internațional, acestea fiind cel mai bun ambasador pe care-l avem în prezent. Vom înființa secții noi, în special în disciplinele sportive care deja sunt prezente în Lugoj, dar care nu au beneficiat de niciun sprijin din partea actualei administrații și care au și obținut rezultate elocvente la nivel național, doar prin eforturi proprii. Lugojul are nevoie de o zonă sportivă dedicată, respectiv de o zonă în care să existe un stadion (de max. 2.500 de locuri), o sală polivalentă (de max. 1.000 de locuri) și un aquapark. Toate acestea pot fi amplasate într-un complex situat pe strada Tapiei, singura zonă unde dispunem de suficient teren. Dacă în privința stadionului și a sălii polivalente avem speranțe că se pot realiza în maximum 4-6 ani, în privința aquapark-ului, orizontul de așteptare va fi mai lung, sursele de finanțare pentru un astfel de obiectiv fiind greu de identificat, având în vedere că nu se mai alocă fonduri europene pentru astfel de investiții. Ștrandul actual și SPA-ul (după ce va fi dat în funcțiune) vor avea în principal scop didactic, toți școlarii din Lugoj urmând să aibă acces (în cadrul orelor de sport) la aceste facilități. Considerăm că toți copii din oraș trebuie să știe să înoate și să aibă acces gratuit, în acest scop, la bazinele existente. În afara programului destinat exclusiv copiilor, bazinele vor fi deschise și pentru agrement.

4. Cu privire la componenta de sprijinire a persoanelor aflate în dificultate, din punct de vedere financiar sau al sănătății, vom lua următoarele măsuri: înființarea unui fond de ajutorare de urgență pentru cazurile medicale speciale, ce nu pot fi tratate în Țară și pentru al căror tratamente sunt necesare resurse financiare mari, fond care să poată fi accesat doar de lugojeni; vom înființa o cantină unică, modernă, care să deservească pacienții Spitalului Municipal, copiii din creșele, grădinițele și școlile gimnaziale din Lugoj, persoanele vârstnice și persoanele aflate în dificultate din punct de vedere financiar; construirea unui cămin pentru persoanele vârstnice cu o capacitate inițială de 50 de locuri (cu posibilitate de extindere), vizavi de Spitalul Municipal.

5. În domeniul cultural-artistic și de divertisment, echipa PNL va face demersuri pentru a sprijini și promova atât tradițiile locale, cât și valorile moderne, globale. Tradițiile ne definesc și trebuie să rămână pilonul pe care construim însă nu putem neglija lumea care ne încon­joară, progresele și tendințele acesteia. Instituțiile culturale ale Lugojului trebuie reunite într-o singură entitate, care să acționeze coordonat și eficient, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al scopului propus – promovarea culturii și a artelor frumoase. Copiii și tinerii trebuie să aibă acces multiplu și permanent la cât mai multe posibilități de a-și dezvolta personalitatea și pregătirea. Astăzi, tinerii noștri, cu excepția Cinematografului (o inițiativă bună), nu au nicio altă posibilitate de acces la activități de divertisment de calitate. Ne dorim dezvoltarea învâțământului muzical, inclusiv prin stabilirea ca obiectiv a înființarii unui Liceu de Muzică. Eforturile cadrelor didactice și rezultatele elevilor ce învață la Școala Gimnazială de Muzică trebuie să ne determine să urmărim acest scop. Școala de arte trebuie sprijinită în demersul înființării cât mai multor linii de instruire, inclusiv prin colaborarea cu entități private care au rezultate deja. Trebuie reanalizată oportunitatea continuării anumitor evenimente culturale (fără adresabilitate și fără participare semnificativă), precum și crearea sau repornirea unor evenimente noi sau întrerupte fără justificare. Divertismentul generației tinere trebuie susținut prin crearea de facilități de calitate, care să-i educe corect și constructiv. Vom moderniza ștrandul de pe Insula din Cotul Mic, ampla­sament în care vom amenaja și o locație pentru concerte. Vom identifica cea mai potrivită locație pentru amenajarea unui club destinat tinerilor, după modelul celor mai moderne, club pe care-l vom dota integral și pe care-l vom închiria unui operator cu experiență.
Am expus, succint, câteva din prioritățile Lugojului și câteva din măsurile pe care le considerăm necesare pentru a reveni la normalitate. Resursele bugetare sunt limitate, multe posibilități de finanțare nemaifiind accesibile, însă, ne vom gospodări resursele financiare prin prioritizarea nevoilor și vom investi preponderent unde lipsurile sunt acute.

Vom depinde în mare măsură de relația pe care o vom avea cu auto­ritățile județene și guvernamentale. Lugojul a ratat oportunități majore prin faptul că nu a știut să-și promoveze interesele atunci când structura de putere politică permitea acest lucru. Mult trâmbițatul patriotism local s-a redus la zero avantaje pentru Lugoj. Ani de zile structura de putere a aparținut unui singur partid – primar, președinte de Consiliu Județean, Guvern, Prim Ministru și Parlament, însă politicienii locali nu au profitat în interesul Lugojului. Avem toate premisele să reușim să exploatăm la maximum această conjunctură din 2021, când, după toate probabilitățile vom avea un președinte de Consiliu Județean, un Prim Ministru și un Guvern, precum și un Parlament PNL. Lugojul a primit sprijinul guvernului PNL prin alocarea celei mai mari finanțări acordate vreodată Spitalului Municipal (1 milion de euro, doar pentru secția ATI), arătându-și astfel disponibilitatea și deschiderea față de nevoile comunității noastre.

Respect pentru Lugojeni!
Echipa PNL Lugoj