Se prelungeste starea de alerta cu inca 30 de zile. Care sunt cele 73 de puncte care asteapta aprobarea Guvernului Romaniei

10 Decembrie 2020
Lugoj Info.ro -Se prelungeste starea de urgenta cu inca 30 de zile

MASURI DE PREVENIRE SI CONTROL A INFECTIILOR PROPUSE A SE APLICA PE DURATA STARII DE ALERTA

 

1. Se mentine coordonarea operationala a serviciilor de ambulanta si a serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta de catre inspectoratele judetene/Bucuresti-Ilfov pentru situatii de urgenta, precum si a politiei locale de catre Directia generala de politie a Municipiului Bucuresti/inspectoratele judetene de politie.

2. Se mentine obligativitatea asigurarii continuitatii activitatii centrelor rezidentiale de îngrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile si stabilirii programului de lucru al angajatilor cu avizul directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

3. Se mentine obligatia furnizorilor de servicii sociale de tip rezidential de a-si organiza programul în functie de contextul epidemiologic existent la nivel local si cu respectarea normelor în vigoare privind legislatiaîn domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizata si desfasurata cu respectarea normelor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritatile competente.

4. Se mentine obligatia desfasurarii în regim permanent a activitatii tuturor centrelor operative pentru situatii de urgenta cu activitate temporara, precum si a Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei si a centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei.

5. Se considera necesara mentinerea obligativitatii purtarii mastii de protectie în spatiile publice, la locul de munca, în spatiile comerciale, precum si în mijloacele de transport în comun,pentru toate persoanele care au împlinit varsta de 5 ani, în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.

6. Se mentine posibilitatea izolarii si carantinarii în conditiile art. 7, 8 si 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri în domeniul sanatatii publice în situatii de risc epidemiologic si biologic.

7. Se propune mentinerea testarii saptamanale, prin grija directiilor de sanatate publica, a personalului de îngrijire si asistenta, a personalului de specialitate si auxiliar care îsi desfasoara activitatea în centrele rezidentiale de îngrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile.

8. Se considera necesara mentinerea interdictiilor privind organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spatii deschise, precum si a întrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment în spatii închise, cu exceptia celor organizate si desfasurate potrivit punctelor 09-25.

9.Se propune mentinerea interdictiei desfasurarii de reuniuni cu prilejul unor sarbatori, aniversari, petreceri în spatii închise si/sau deschise, publice si/sau private.

10. Activitatile de pregatire fizica în cadrul structurilor si bazelor sportive, constand în cantonamente, antrenamente si competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei pot fi desfasurate numai în conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii.

11. Competitiile sportive se pot desfasurape teritoriul Romaniei fara spectatori, numai în conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii.

12. În conditiile pct. 10, se permite desfasurarea de catre sportivii profesionisti, legitimati si/sau de performanta a activitatilor de pregatire fizica în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitatile de pregatire fizica în spatii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distantare între participanti, astfel încat sa se asigure minimum 7 mp/persoana.

13. Activitatile institutiilor muzeale, a bibliotecilor, librariilor, cinematografelor, studiourilor de productie de film si audiovizual, a institutiilor de spectacole si/sau concerte, scolilor populare, de arta si de meserii, precum si evenimentele culturale în aer liber se desfasoara numai în conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii.

14. În conditiile pct. 13 organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este permisa, cu participarea publicului pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata în ultimele 14 zile a cazurilor din judete/localitatieste mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata în ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori.

15. În conditiile pct. 13 organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise la nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori, numai daca ocupantii unui autovehicul sunt membrii aceleiasi familii sau reprezinta grupuri de pana la 3 persoane, iar organizarea si desfasurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanta de minimum 2 metri unul fata de celalalt, precum si cu purtarea mastii de protectie. Activitatile sunt interzise la nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.

16. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor si rugaciunilor colective, se desfasoara în interiorul si/sau în afara lacasurilor de cult cu respectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.

17. În conditiile pct. 16, pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni si/sau pelerinaje religioase este permisa numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau resedinta în localitatea unde se desfasoara respectiva activitate, fiind interzisa participarea persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta în localitatile în care se desfasoara aceste activitati.

18. Se propune mentinerea interdictiei activitatilor recreative si sportive desfasurate în aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreuna, stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, dupa caz, cu ministrul tineretului si sportului, ministrul mediului, apelor si padurilor sau ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale.

19. Este permisa desfasurarea activitatilor de prevenire si combatere a pestei porcine africane prin vanatori colective la care pot participa cel mult 20 de persoane.

20. Se propune mentinerea interdictiei organizariide evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) în spatii închise cum ar fi, fara a se limita la acestea, saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente.

21. Se propune mentinerea interdictiei organizariide evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) în spatii deschise cum ar fi, fara a se limita la acestea, saloane, camine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente.

22. Se propune mentinerea organizarii de cursuri de instruire si workshop-uri pentru adulti, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu participarea unui numar de maximum 25 de persoane în interior si de maximum 50 de persoane în exterior si cu respectarea normelor de sanatate publica stabilite prin ordinul ministrului sanatatii.

23. Se propune mentinerea organizarii activitatilor specifice institutiilor cu atributii în domeniul apararii nationale, ordinii si sigurantei publice, în aer liber, doar sub supravegherea unui medic epidemiolog.

24. Se propune mentinerea organizarii si desfasurarii activitatilor specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate în Romania, în aer liber, astfel încat sa fie asigurata o suprafata de minimum 4 mp pentru fiecare persoana participanta si respectarea regulilor de protectie sanitara.

25. Organizarea de mitinguri si demonstratii cu un numar de participanti de maximum 100 de persoane si cu respectarea urmatoarelor masuri: a) purtarea mastii de protectie, astfel încat sa acopere nasul si gura, de catre toti participantii; b) dezinfectarea obligatorie a mainilor, pentru toate persoanele care sosesc în spatiul în care se desfasoara mitingul; c) mentinerea distantei fizice de minimum 1 metru între participanti si asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp/persoana acolo unde este posibil; d) dezinfectarea mainilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe perioada desfasurarii mitingului sau a demonstratiei; e) aplicarea regulilor de igiena colectiva si individual pentru prevenirea contaminarii si limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2;

26. Se propune mentinerea interdictiei de circulatie în interiorul localitatilor pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri 

27. Se propune mentinerea interdictiei de circulatie în toate localitatile,pentru toate persoanele,în afara locuintei/gospodariei în intervalul orar 23-05, cu urmatoarele exceptiimotivate de: a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurarea activitatiiprofesionale si înapoi; b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente; c) deplasari în afara localitatilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei; d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie.

28. La verificarea motivului deplasarii în interes profesional, prevazut la pct. 27lit. a), persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ori o declaratie pe propria raspundere.

29. La verificarea motivului deplasarii în interes personal, prevazut la pct. 27lit. b)-d), persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata în prealabil.

30. Declaratia pe propria raspundere, prevazuta la pct. 28si 29, trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei/gospodariei/locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.

31. Se propune mentinerea interdictiei intrarii pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, cu urmatoarele exceptii: a) membri de familie ai cetatenilor romani;b) membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta în Romania;c) persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritati ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit legislatiei Uniunii Europene; d) persoane care se deplaseaza în interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetatori în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrica, transportatorii si alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigura astfel de transporturi necesare; e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si al organizatiilor internationale, precum si membrii familiilor acestora care îi însotesc în misiuni permanente pe teritoriul Romaniei, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar; f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;g) pasageri care calatoresc din motive imperative; h) persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protectie internationala prezentate într-unul dintre statele membre de catre un resortisant al unei tari terte sau de catre un apatrid, precum si persoane returnate înbaza acordurilor de readmisie; i) strainii si apatrizii care calatoresc în scop de studii; j) strainii si apatrizii, lucratori înalt calificati, daca angajarea acestora este necesara din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amanata sau desfasurata în strainatate; k) strainii si apatrizii, lucratori transfrontalieri, lucratori sezonieri, personal navigant maritim si fluvial; l) membrii delegatiilor sportive internationale care participa la competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei, în conditiile legii;m) membrii echipelor de filmare a productiilor cinematografice sau audiovizual, personalul tehnic si artistic care participa la evenimentele culturale care se deruleaza pe teritoriul Romaniei, în baza unor relatii contractuale dovedite sau a unor documente justificative.

32. În absenta unor reglementari contrare la nivel national, masura stabilita la pct. 31 nu se mai aplica cetatenilor straini si apatrizilor originari din sau rezidenti în state terte dinspre care, la nivel european, estestabilita ridicarea restrictiilor temporare asupra calatoriilor neesentiale catre Uniunea Europeana.

33. Se poate institui carantina zonala în conditiile art. 7si 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri în domeniul sanatatii publice în situatii de risc epidemiologic si biologic.

34. Se propune mentinerea competentei de adoptare a masurii suspendarii zborurilor efectuate de operatorii economici din aviatie spre si dinspre tari care nu fac obiectul exceptiei de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Nationalde Sanatate Publica si aprobate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.

35. Sunt exceptate de la prevederile pct. 34 urmatoarele categorii de zboruri: a)efectuate cu aeronave de stat; b)de transport marfa si/sau corespondenta; c)umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta; d)pentru cautare-salvare sau de interventie în situatii de urgenta, la solicitarea unei autoritati publice din Romania; e)avand drept scop transportul echipelor de interventie tehnica, la solicitarea operatorilor economici stabiliti în Romania; f)aterizari tehnice necomerciale; g)de pozitionare a aeronavelor, fara încarcatura comerciala tip ferry; h)tehnice în scopul efectuarii unor lucrari la aeronave; i)efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare în conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetateni straini, din Romania catre alte state, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane si al autoritatii competente din statul de destinatie; j)efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare în conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state catre Romania pentru repatrierea cetatenilor romani, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne si al Ministerului Afacerilor Externe; k)efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare în conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor din sectorul transporturilor prevazuti în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul Orientarilor privind masurile de gestionare a frontierelor în vederea protejarii sanatatii si a asigurarii disponibilitatii marfurilor si serviciilor esentiale -C(2020) 1897, din 23.03.2020, din Romania catre alte state si din alte state catre Romania, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane si al autoritatii competente din statul de destinatie.

36. Se propune mentinerea interdictiei efectuarii transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum si suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementarilor în vigoare, în scopul participarii la procesiunile si/sau pelerinajele religioase catre locurile unde se desfasoara aceste activitati.

37. Se propune mentinerea închiderii temporare, totale sau partiale, a urmatoarelor puncte de trecere a frontierei de stat: 40.1 la frontiera romano-ungara: Carei, judetul Satu Mare. 40.2 la frontiera romano-bulgara:a)Lipnita, judetul Constanta;b)Dobromir, judetul Constanta;c)Bechet, judetul Dolj (cu exceptia traficului de marfa).40.3la frontiera romano-ucraineana: Isaccea, judetul Tulcea (cu exceptia traficului de marfa).40.4la frontiera Romaniei cu Republica Moldova:Radauti-Prut, judetul Botosani; 40.5la frontiera romano-sarba: a)Moldova Noua, judetul Caras-Severin; b) Valcani, judetul Timis; c) Stamora-Moravita, judetul Timis -feroviar (cu exceptia traficului de marfa); d) Lunga, judetul Timis; e)Foeni, judetul Timis.

38. Se propune mentinerea programului cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitatide preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, în interiorul cladirilor, fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului si doar în intervalul orar 06-23, în judetele/localitatileunde incidenta cumulata a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori, fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si în intervalul orar 06-23, daca incidenta cumulata în ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori.

39. Se propune mentinerea desfasurarii activitatii restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitatide cazare, fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului si doar în intervalul orar 06-23, în judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori, fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiuluisi doar în intervalul orar 06-23 daca incidenta cumulata în ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unitati în judetele/localitatile unde este depasita incidenta de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

40. Masurile prevazute la pct. 38si 39se aplica si operatorilor economici care desfasoara activitati în spatiile publice care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

41. În situatia în care activitatea operatorilor economici prevazutila pct. 38 si 39 este restrictionata sau închisa, se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma în spatiile respective.

42. Operatorii economici prevazuti la pct. 38 si 39 vor respecta obligatiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri.

43. Prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt premise în spatiile special destinate dispuse în exteriorul cladirilor, în aer liber,cu exceptia celor prevazute la pct. 40, cu asigurarea unei distante de minimum 2 m între mese si participarea a maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, si cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

44. Se propune mentinerea interdictiei de desfasurare a activitatii în baruri, cluburi si discoteci.

45. Se propune ca operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii în spatii închise si/sau deschise, publice si/sau private, sa îsi organizeze si sa desfasoare activitatea în intervalul orar 05-21.

46. Prin exceptie de la prevederile pct. 45, în intervalul orar 21-05, operatorii economici pot activa doar în relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

47. Prin exceptie de la prevederile pct. 45, în intervalul orar 21-05, unitatile farmaceutice, benzinariile,operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum si operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoanecare utilizeaza autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto si cei din domeniul transportului rutier de marfuri care utilizeaza autovehicule cu masa maxima autorizata de peste 2,4 tone, îsi pot desfasura activitatea în regim normal de munca, cu respectarea normelor de protectie sanitara.

48. În interiorul centrelor comerciale în care îsi desfasoara activitatea mai multi operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joaca, a salilor de jocuri, precum si a activitatii barurilor, cluburilor si discotecilor.

49. Se propune ca transportul aerian sa se desfasoare în continuare cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia spatiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport si aeronavelor, procedurile si protocoalele din interiorul aeroporturilor si aeronavelor, regulilor de conduita pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, în scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza în domeniul transportului aerian, în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.

50. Se propune ca transportul feroviar sa se desfasoare în continuare cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia spatiilor comune din gari, halte, statii sau puncte de oprire, a echipamentelor si garniturilor de tren, procedurile si protocoalele din interiorul garilor, haltelor, statiilor sau punctelor de oprire, dar si în interiorul vagoanelor si garniturilor de tren, gradul si modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, în scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza în domeniul transportului feroviar, în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.

51. Se propune ca transportul rutier sa se desfasoare în continuare cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia mijloacelor de transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul simodul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, în scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza în domeniul transportului rutier, în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.

52. Se propune ca transportul naval sa se desfasoareîn continuare cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia navelor de transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul si modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, în scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza în domeniul transportului naval, în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.

53. Se propune ca transportul intern si international de marfuri si persoane sa se desfasoare în continuare, în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.

54. Se mentine suspendarea activitatii operatorilor economici desfasurata în spatii închise în urmatoarele domenii: activitati în piscine, locuri de joaca si sali de jocuri.

55. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiatiîn domeniul jocurilor de noroc este permisa fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului în judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori, fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata în ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori.

56. Se propune mentinerea obligatiei pentru institutiile si autoritatile publice, operatorii economici si profesionistilorde a organiza activitatea, astfel încat sa asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor, atat pentru personalul propriu, cat si pentru vizitatori, în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.

57. Se mentine obligatia ca activitateala nivelul cabinetelor stomatologice si unitatilor sanitare non-COVID, sa se desfasoare numai în conditiile stabilite prin ordinul ministrului sanatatii.

58. Se mentine obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc, îngrijire personala, primire turistica cu functiuni de cazare, precum si activitati de lucru în birouri cu spatii comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al ministrului sanatatii, în baza caruia îsi pot desfasura activitatea.

59. Operatorii economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc au obligatia sa respecte orarul de lucru cu publicul si restrictiile stabilite prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, la propunerea Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul Romaniei sau a comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatiide urgenta. Masurile se stabilesc pentru unitatile administrativ-teritoriale în care se constata o raspandire comunitara intensa a virusului si/sau un numar în crestere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.

60. Se mentine obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de administrare a strandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau salilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii.

61. Se mentine obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sanatatii.

62. Se mentine obligatia ca activitatea în crese si after-school-uri, sa se desfasoare numai cu respectarea conditiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii.

63. Se mentine permiterea în cadrul unitatilor/institutiilor de învatamant a activitatilor didactice si alte activitati specifice precum si organizarea si desfasurarea examenelor pentru elevi/studenti, cadre didactice, în conditiile respectarii masurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii.

64. Se propune ca la aparitia a 3 cazuri de îmbolnavire cu SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în spatiile destinate cazarii elevilor sau studentilor sa fie instituita masura închiderii cladirii pentru o perioada de 14 zile. Pentru elevii/studentii care nu au posibilitatea deplasarii la domiciliu sau o alta locatie se asigura, de catre unitatea de învatamant responsabila, cazarea în conditii de carantina, precum si masurile necesare pentru sprijinirea asigurarii necesitatilor de baza.

65. Se propune mentinerea suspendarii activitatii targurilor, balciurilor si a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata în unele zone publice.

66. În vederea limitarii raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, organizarea si desfasurarea activitatii pietelor agroalimentare, inclusiv a celor volante, se realizeaza în conditiile stabilite prin ordin comun al Ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, al Ministrului Sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

67. În vederea limitarii raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, organizarea si desfasurarea activitatii operatorilor de transport pe cablu care deservesc partiile de schi, se realizeaza în conditiile stabilite prin ordin comun al Ministrului Sanatatiisi al Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

68. Se propune mentinerea obligatiei de organizare a programului de lucru în regim de telemunca sau munca la domiciliu pentru toti angajatorii la care specificul activitatii permite aceasta desfasurare a muncii.

69. În vederea evitarii aglomerarii transportului public, în situatia în care nu se poate desfasura activitatea în regim de telemunca sau munca la domiciliu, se propune mentinerea obligatiei de organizare a programului de lucru de catre angajatorii din sistemul privat, autoritatile si institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, cu un numar mai mare de 50 de salariati, astfel încat personalul sa fie împartit în grupe care sa înceapa, respectiv sa termine activitatea la o diferenta de cel putin o ora.

70. Constatarea încadrarii în limitele de incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a masurilor stabilite în prezenta hotarare se realizeaza în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotarare a comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta pe baza analizelor prezentate de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, iar masurile se aplica pentru o perioada de 14 zile, urmand a fi reevaluate la finalul acesteia.

71. Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, calculeaza zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competenta, incidenta cumulata a cazurilor pentru ultimele 14 zile si prezinta comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, analiza rezultata în cel mult 24 de ore de la data constatarii atingerii limitelor stabilite în prezenta hotarare.

72. Calculul zilnic prevazut la pct. 70 se realizeaza prin raportare la cifra reprezentand suma persoanelor cu domiciliul sau resedinta în localitatea de referinta, comunicata comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judetene, în prima zi lucratoare a saptamanii, la ora 16. Cifra comunicata de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale judetene este utilizata ca referinta pentru întreaga perioada de timp pana la furnizarea unui nou set de date actualizate

73. La stabilirea incidentei la 1.000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în considerare focarele din centrele rezidentiale de îngrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrele rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv caminele,internatele si din spitale.