GYM PELE

Declaratia unica se depune pana la data de 25 mai 2020

24 Februarie 2020
Lugoj Info.ro -Declaratia unica se depune pana la data de 25 mai 2020

Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii ca termenul de depunere a Declaratiei unice este 25 mai 2020.

service-lugoj

Acest formular se utilizeaza atat pentru declararea impozitului pe veniturile realizate si a contributiilor sociale datorate pentru anul 2019, cat si pentru estimarea obligatiilor datorate pentru anul 2020. Declaratia unica se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau într-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania, din: activitati independente, drepturi de proprietate intelectuala, cu exceptia contribuabililor pentru care impozitul se retine la sursa, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, piscicultura si/sau silvicultura, transferul titlurilor de valoare, precum si venituri din alte surse (de exemplu: castiguri din transferul de moneda virtuala sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanta).
Declaratia unica se depune si de catre persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din strainatate, supuse impozitarii în Romania (de exemplu: venituri din activitati independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, piscicultura, silvicultura, venituri sub forma de dividende, venituri sub forma de dobanzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, castiguri din transferul titlurilor de valoare etc.).

Declaratia unica se depune astfel:
            a)  în format hartie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire (data depunerii declaratiei în format hartie este data înregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz)
            b) prin mijloace electronice de transmitere la distanta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
            - prin intermediul serviciului "Spatiul privat virtual" (SPV);
            - pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnatura electronica calificata.
           
        Pentru completarea si depunerea declaratiei unice, contribuabilii pot solicita asistenta telefonica, în domeniul fiscal sau IT, la numarul 0314039160, sau la sediul unitatilor fiscale pentru completarea si depunerea declaratiei, inclusiv online, utilizand calculatoarele puse la dispozitia contribuabililor în acest scop.